I Forum poświęcone nauce języków obcych

informacja szkoły

22.10.2008 r. Prorektor ds. Współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu – dr inż. doc. PWSZ Marek Olesiak zaprosił młodzież naszego liceum (40 osób wraz z opiekunami: mgr Leną Dzidziul, mgr Jadwigą Iwaszkiewicz i mgr. Jackiem Czaińskim) na I Forum poświęcone nauce języków obcych. Uczniowie uczestniczyli w seminarium naukowym pt. Problemy przekładów poezji polskiej na […]

Stypendia dla najlepszych

informacja szkoły

Stypendium MEN 17.10.2008 r. na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall dyrektor naszej szkoły – pan Waldemar Rogulski wraz z uczennicą klasy III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – Karoliną Nają oraz dwoma tegorocznymi absolwentami tejże szkoły – Bartoszem Pławskim i Piotrem Kuletą udał się do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w celu odebrania stypendium MEN za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008. W uroczystości […]