Fotografowanie nagrodzone

informacja szkoły

Uczennice naszej szkoły: Angelika Angel i Justyna Lepianka wzięły udział w organizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku konkursie NAJPIĘKNIEJSZE KRAJOBRAZY POMORSKIE. I miejsce w województwie zachodniopomorskim jury przyznało Angelice Angel, fotografie Justyny Lepianki zostały wyróżnione. Laureatkom konkursu gratulujemy.

Polskie Towrzystwo Ekonomiczne dziękuje za udział w Olimpiadzie

informacja szkoły

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za uczestnictwo w XXII Olimpiadzie. Myśl przewodnia tej edycji brzmiała „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. W dniach 28 i 29.03.2009r. uczeń kl. II b (dziś już klasy III b )  Damian Śliwiński wziął udział w etapie centralnym, która odbyła się w Jachrance pod Warszawą. Uczeń zajął […]