Zachodniopomorskie talenty w naszej szkole

informacja szkoły

Dwie uczennice klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu otrzymały stypendia w ramach projektu „ Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”. Stypendia są przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunku matematyczno – przyrodniczym. Uczennica kl. I b Monika Winiecka uzyskała na świadectwie ukończenia gimnazjum śr. ocen 5,11, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Panda” […]

Lernstationen mit literarischen Texten

informacja szkoły

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Zespół Szkół nr 1 w Wałczu zapraszają nauczycieli  języka niemieckiego na warsztaty metodyczne, które odbędą się  dnia  22  listopada  2013 roku w  Zespole Szkół nr 1,  I LO im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Kilińszczaków  59 w  Wałczu, w sali nr 12. Temat warsztatów: „Lernstationen  mit  literarischen […]