Podejmij właściwą decyzję

informacja szkoły

Uczennica naszej szkoły, Ola Sójka została wyróżniona w konkursie Państwowej Inspekcji Sanitarnej ogłoszonym z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia  w listopadzie 2014 pod hasłem  „Podejmij właściwą decyzję”. Ola została zaproszona w dniu 24 lutego 2015r. do Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbędzie się uroczystość wręczanie nagród laureatom.  

Studia i materiały

Ukazał się 6 tom „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. Jest to periodyk popularnonaukowy wydawany pod redakcją dr. Przemysława Bartosika. Zawarte są w nim referaty wygłoszone podczas II Regionalnej Konferencji Naukowej, jaka miała miejsce w naszej szkole w październiku 2014 r.Swoje artykuły w periodyku zaprezentowali: Robert Kraszczuk, dr Rafał Ruta, mgr Beata Patrzek, mgr […]

Sylwetki Aten Wałeckich

Ukazała się publikacja autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Sylwetki „Aten Wałeckich”. W jubileusz 350-lecia szkoły jezuickiej w Wałczu”. Opracowanie zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. We wstępie do książki autor napisał m.in.: „Prezentowane biogramy zostały opracowane na podstawie publikacji autorstwa Ludwika Bąka pt. „Dzieje szkoły średniej w Wałczu. Od kolegium jezuickiego do liceum ogólnokształcącego […]