Uczniowie Kazika wśród najlepszych.

informacja szkoły

W dnich 9-10 października, dzięki inicjatywie Goethe Institut, odbyły się w Rydze warszaty w języku niemieckim z udziałem młodzieży z różnych krajów Europy Północno – Wschodniej. Celem warsztatów pt.: „Bildung macht Schule” był rozwój kompetencji w zakresie stosowania mediów oraz umiejętności krytycznej oceny narzędzi wiedzy dostępnych w internecie. Udział w zajęciach był nagrodą dla uczniów, […]

LUZIK na spotkaniu z Anną Dymną

Redakcja gazety szkolnej „Luzik” w dniu 4 października 2015 uczestniczyła w spotkaniu z Anną Dymną podczas otwarcia „Krakowskiego Salonu Poezji” w Pile. Inicjatywa artystki polega na publicznym czytaniu poezji przez aktorów. Podczas wieczoru otwarcia czytane były wiersze ks. Jana Twardowskiego, które zdaniem A. Dymnej „są bardzo uniwersalne i chociaż na pozór mogą wydawać się infantylne, […]

Wymiana 2015

Tradycją naszej szkoły stała się organizowana co 2 lata wymiana młodzieży między I LO a Gimnazjum w Bad Essen. W tym roku szkolnym wymiana rozpoczęła się od wizyty uczniów Kazika w zaprzyjaźnionej szkole w Bad Essen w Dolnej Saksonii w dniach 28.09 -2.10.2015. Powitanie przez naszych niemieckich przyjaciół było serdeczne, choć wszyscy czuli się jakoś onieśmieleni, […]