Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

informacja szkoły

13 – 24 września (niedziela) – zebrania w klasach, 15 grudnia (środa) – godz. 17.00,23 stycznia (niedziela) – godz. 10.00 – zebranie ogólne, wywiadówka,30 marca (środa) – godz. 17.00,25 maja (środa) – godz. 17.00. W przypadku potrzeby pilnego spotkania z nauczycielem bądź wychowawcą proszę o kontakt ze szkołą przez dziennik elektroniczny lub sekretariat szkoły.