Czy da się zobaczyć to, czego nie ma? O duchu „poniemieckości” i krajobrazie kulturowym

informacja szkoły

Z udziałem naszych uczniów odbyły się w ostatnich dniach pażdziernika 2017 zajęcia terenowe pod hasłem: Czy da się zobaczyć to, czego nie ma? O wywoływaniu duchów, „poniemieckości” i krajobrazie kulturowym. Zajęcia poprowadziła dr Karolina Ćwiek-Rogalska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), absolwentka naszej szkoły. Zajęcia zaplanowane w dwóch metodach: najpierw jako ćwiczenia „terenowe” – gdzie terenem były […]