Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Obserwuj nas

informacja szkoły

III Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU mgr Waldemar Rogulski i PREZES REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ZIEMI WAŁECKIEJ, KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI dr Przemysław Bartosik mają zaszczyt zaprosić na

III Regionalną Konferencję Naukową w Wałczu organizowaną pod hasłem „Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”.

Konferencja odbędzie się w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu w dniu 4 grudnia 2015 r. (piątek) od godziny 10.40

PROGRAM KONFERENCJI

GODZ. 10.40 – Wprowadzenie (dr Przemysław Bartosik)
GODZ. 10.50-14.05 – Wygłoszenie referatów
Godz. 10.50-11.10 Robert Kraszczuk – „Przebłyski z przeszłości” czyli najnowsze znaleziska archeologiczne na terenie ziemi wałeckiej i w jej okolicach
Godz. 11.10-11.30 mgr Jerzy Romaniuk – „Districtus Valczensis 1579”  spisane przez Adolfa Pawińskiego w 1883 r.
Godz. 11.30-11.50 mgr Jarosław Ciechanowicz – Wybrane aspekty funkcjonowania społeczności żydowskiej na ziemi wałeckiej od XVIII do XX w.
Godz. 11.50-12.10 mgr Marek Lewandowski – Język polski w gimnazjum wałeckim w II poł. XIX w.
Godz. 12.10-12.25 – Przerwa na kawę
Godz. 12.25-12.45 dr Bogusław Gałka – Działalność pozadydaktyczna szkół w Wałczu w latach 1945-1989
Godz. 12.45-13.05 mgr Marek Syrnyk – Wielokulturowość powiatu wałeckiego na przykładzie mniejszości ukraińskiej
Godz. 13.05-13.25 mgr Magdalena Krawczyk – Wybory do Rady Miasta Wałcza w latach 1994-2002
Godz. 13.25-13.45 Piotr Kozłowski – Pierwszy dzień wolności – dramat z historią w tle
Godz. 13.45-14.05 Łukasz Minecki – Powiat wałecki w XVI wieku według Edmunda Calliera
Godz. 14.05-14.30 – Panel dyskusyjny. Podsumowanie i zakończenie konferencji

Facebook
Twitter

Przeczytaj także:

Zajęcia w ANS:

Klasa 3b na zajęciach w ANS: gry podstawy lean, nauka organizacji pracy w trakcie produkcji – coś dla przyszłych inżynierów. 😍

Skip to content