Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Obserwuj nas

informacja szkoły

Kursy dla maturzystów – matematyka

MATEMATURA WAŁCZ 2019 – Poziom podstawowy

Kursy organizuje PWSZ w Wałczu. Szczegółowe nformacje (LINK:)   https://pwsz.eu/pwsz/www_new/?p=8536

Kurs przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, którzy będą zdawali maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Wychodząc naprzeciw potrzebie tegorocznych maturzystów, nasza uczelnia wraz ze Starostwem Powiatowym w Wałczu organizuje ponownie niniejszy kurs. Pomijając opłatę rekrutacyjną, która wynosi 150,00 zł, kurs jest bezpłatny.

UWAGA: Uczniowie szkół objętych patronatem PWSZ w Wałczu (RCKU w Wałczu oraz ZSP w Kaliszu Pomorskim), wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 90,00 zł. Podstawą uznania zniżki patronackiej będzie przedstawiona aktualna legitymacja uczniowska.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Na 50 godzin lekcyjnych zajęć składać się będą ćwiczenia poświęcone na powtórzenie
i usystematyzowanie materiału z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu podstawowego oraz kilka godzin poświęconych rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych. Ponadto po przerobieniu poszczególnych partii materiału będą zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych nauczycieli. W zeszłym roku 98% uczestników kursu zdało maturę z matematyki. To są fakty, nie obietnice wyborcze.
Co więcej, ponieważ jesteśmy przekonani, że wszyscy absolwenci kursu zdadzą, opłata rekrutacyjna jest równocześnie wpisowym na studia w Wałczu. Oznacza to, że gdy Państwo zdecydują się studiować u nas w Wałczu, to nie będziecie płacić drugi raz.

Informujemy, iż zaplanowane są trzy grupy zajęciowe:

Pani mgr Justyna Jesiotr – I grupa,

Pani mgr Marta Bednarek – II grupa,

Pani mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak – III grupa.

 

Zapisy do 15 stycznia 2019 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń dostarczonych do „Dziekanatu”. Ograniczona liczba miejsc

 

Dokumenty do pobrania: (LINK) https://pwsz.eu/pwsz/www_new/?p=8536

Harmonogram poziomu podstawowego 

Kwestionariusz ogólny 

 

Zapisy odbywają się tradycyjnie w „Dziekanacie” (ul. Wojska Polskiego 99, pok. 103) lub poprzez wysłanie skanu kwestionariusza do „Dziekanatu” (dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu) najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wraz z kwestionariuszem prosimy o dostarczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Początek kursu

19.01.2019 r. godz. 09:00

Miejsce zajęć:

PWSZ w Wałczu

ulica Wojska Polskiego 99

 

Dodatkowe informacje:

„Dziekanat”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Ul. Wojska Polskiego 99

78-600 Wałcz

dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu

telefony:

67 259 09 77 lub 67 259 09 78

 

HARMONOGRAM KURSU MATURALNEGO Z MATEMATYKI – POZIOM PODSTAWOWY

Termin:  19 stycznia 2019 – 13 kwietnia 2019

Nauczyciele prowadzący: mgr Justyna Jesiotr, mgr Marta Bednarek,
mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak

Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych
Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się od godziny 900.

Opracowanie: mgr Mirosława Barwińska, mgr Janina Jaworska

 

Lp.

 Tematyka zajęć

Liczba godzin

Termin realizacji

Nauczyciel prowadzący

 

 

1.

 

*  zbiory liczbowe, liczby pierwsze i złożone, parzyste  i nieparzyste;

* potęgi i pierwiastki;

* logarytmy i ich własności;

 

 

 

 

4

 

 

 

19.01.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

2.

 

*  procenty i ich zastosowanie w zadaniach maturalnych

*  wzory skróconego mnożenia,

* wielomiany własności wielomianów;

* wyrażenia wymierne i ich dziedzina

* równania i nierówności liniowe;

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

26.01.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

 

3.

 

* równania i nierówności kwadratowe;

* równania i nierówności wielomianowe;

* równania wymierne; *zadania typu „wykaż, że..”

 

 

 

5

 

 

09.02.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

4.

 

* odczytywanie własności funkcji z wykresu;

* przekształcanie wykresów funkcji;

*  wykres i własności funkcji liniowej;

*rozwiązywanie układów równań metodą algebraiczną i graficzną

 

 

 

4

 

 

16.02.2019

 

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

5.

 

* trzy postaci funkcji kwadratowej;

* wykres i własności funkcji kwadratowej;

* wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;

* proste zadania optymalizacyjne.

 

 

4

 

23.02.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

6.

 

* wykres i własności funkcji y=a/x oraz y=ax;

* zastosowanie funkcji wykładniczej w zadaniach;

* ciąg liczbowy i ciąg arytmetyczny

 

 

 

4

 

 

            02.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

7.

 

* ciąg geometryczny;

* ciągi w zadaniach maturalnych

* funkcje trygonometryczne kąta ostrego;

* związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta;

 

 

 

 

 

4

 

 

 

09.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

8.

 

*  własności trójkątów i czworokątów;

*  kąt środkowy i kąt wpisany, twierdzenie Talesa;

*  trygonometria w zadaniach geometrycznych

 

 

 

4

 

16.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

 

 

9.

 

* równanie prostej w ujęciu analitycznym, równoległość i prostopadłość prostych;

* zadania dotyczące sześcianów i prostopadłościanów

 

 

 

 

 

 4

 

 

23.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

10.

 

* graniastosłupy i ostrosłupy w zadaniach

*bryły obrotowe;

 

 

 4

 

30.03.2018

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

11.

 

*elementy statystyki

* prawdopodobieństwo klasyczne i jego własności;

* drzewka, reguła mnożenia;

 

 

 

4

 

 

06.04. 2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

12.

 

* Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych

 

4

 

13. 04. 2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

 MATEXPERT WAŁCZ 2019 – Poziom rozszerzony

Kurs przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, którzy będą zdawali maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Wychodząc naprzeciw potrzebie tegorocznych maturzystów z ambicjami matematycznymi, nasza uczelnia wraz ze Starostwem Powiatowym w Wałczu organizuje niniejszy kurs. Pomijając opłatę rekrutacyjną, która wynosi 200,00 zł, kurs jest bezpłatny.

UWAGA: Uczniowie szkół objętych patronatem PWSZ w Wałczu (RCKU w Wałczu oraz ZSP w Kaliszu), wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 zł. Podstawą uznania zniżki patronackiej będzie przedstawiona aktualna legitymacja uczniowska.

Co więcej, opłata rekrutacyjna jest równocześnie wpisowym na studia w Wałczu. Oznacza to, że gdy Państwo zdecydują się studiować u nas w Wałczu, to nie będziecie płacić drugi raz.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Na 50 godzin lekcyjnych zajęć składać się będą ćwiczenia poświęcone na powtórzenie i usystematyzowanie materiału z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego oraz kilka godzin poświęconych rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych. Ponadto po przerobieniu poszczególnych partii materiału będą zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

 

Osoba prowadząca kurs: Pani mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak

 

Zapisy do 15 stycznia 2019 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń dostarczonych do „Dziekanatu”. Ograniczona liczba miejsc

 

Dokumenty do pobrania: https://pwsz.eu/pwsz/www_new/?p=8536

Harmonogram poziomu rozszerzonego 

Kwestionariusz ogólny 

 

Zapisy odbywają się tradycyjnie w „Dziekanacie” (ul. Wojska Polskiego 99, pok. 103) lub poprzez wysłanie skanu kwestionariusza do „Dziekanatu” (dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu) najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wraz z kwestionariuszem prosimy o dostarczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Początek kursu

19.01.2019 r. godzina zostanie podana w późniejszym terminie

Miejsce zajęć:

PWSZ w Wałczu

ulica Wojska Polskiego 99

 

Dodatkowe informacje:

„Dziekanat”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Ul. Wojska Polskiego 99

78-600 Wałcz

dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu

telefony:

67 259 09 77 lub 67 259 09 78

 

HARMONOGRAM KURSU MATURALNEGO Z MATEMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

Termin:  19 stycznia 2019 – 27 kwietnia 2019

Nauczyciele prowadzący: mgr inż. K. Kołodziejczak

Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych

Godzina rozpoczęcia zajęć zostanie podana w późniejszym terminie.

Opracowanie: mgr Janina Jaworska, mgr Mirosława Barwińska,                     mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak

 

Lp.

 

Tematyka zajęć

Liczba godzin

Termin realizacji

Nauczyciel prowadzący

1.

a) logarytmy;

b) rozkład wielomianów na czynniki, równość wielomianów;

c) pierwiastki wielomianu, zadania z parametrem;

 

 

4

 

19.01.2019

 

mgr inż. K. Kołodziejczak

 

2.

a) działania na wyrażeniach wymiernych (zadania z dowodem).

a) równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną;

5

26.01.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

 

3.

a)równania i nierówności wielomianowe;

b) równania i nierówności wymierne;

c) równania i nierówności kwadratowe z parametrem (1)

5

09.02.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

4.

a) równania i nierówności kwadratowe z parametrem (2)

b) funkcja liniowa, funkcja kwadratowa;

c) funkcja wielomianowa;

d) funkcja wymierna;

4

16.02.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

5.

a)  funkcja wykładnicza i logarytmiczna;

b) wektory, działania na wektorach;

c) proste na płaszczyźnie kartezjańskiej;

4

23.02.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

6.

a) równanie okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów;

b) styczna do okręgu;

4

02.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

7.

a) własności ciągów, ciąg określony rekurencyjnie;

b,c) ciąg arytmetyczny i geometryczny w zadaniach (1,2)

4

09.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

8.

a) granica ciągu;

b) szereg geometryczny zbieżny;

c) granice funkcji;

d) zastosowanie pochodnej funkcji – monotoniczność, ekstrema;

4

16.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

9.

a) zadania optymalizacyjne;

b) rachunek różniczkowy w geometrii analitycznej;

c) tożsamości trygonometryczne;

d) wykresy funkcji trygonometrycznych;

 

4

23.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

10.

a) równania i nierówności trygonometryczne (1);

b) równania i nierówności trygonometryczne (2);

c) twierdzenie sinusów i cosinusów

d) zadania różne z geometrii płaskiej typu maturalnego;

 

4

30.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

11.

a) zadania różne z geometrii płaskiej typu maturalnego;

b,c) ostrosłupy i graniastosłupy;

d) bryły obrotowe

 

4

06.04.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

12.

a) kombinatoryka;

b) prawdopodobieństwo klasyczne;

c) prawdopodobieństwo całkowite;

d) prawdopodobieństwo warunkowe;

4

13.04.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter

Przeczytaj także:

Zajęcia w ANS:

Klasa 3b na zajęciach w ANS: gry podstawy lean, nauka organizacji pracy w trakcie produkcji – coś dla przyszłych inżynierów. 😍

Skip to content