informacja szkoły

Kursy dla maturzystów – matematyka

MATEMATURA WAŁCZ 2019 – Poziom podstawowy

Kursy organizuje PWSZ w Wałczu. Szczegółowe nformacje (LINK:)   https://pwsz.eu/pwsz/www_new/?p=8536

Kurs przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, którzy będą zdawali maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Wychodząc naprzeciw potrzebie tegorocznych maturzystów, nasza uczelnia wraz ze Starostwem Powiatowym w Wałczu organizuje ponownie niniejszy kurs. Pomijając opłatę rekrutacyjną, która wynosi 150,00 zł, kurs jest bezpłatny.

UWAGA: Uczniowie szkół objętych patronatem PWSZ w Wałczu (RCKU w Wałczu oraz ZSP w Kaliszu Pomorskim), wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 90,00 zł. Podstawą uznania zniżki patronackiej będzie przedstawiona aktualna legitymacja uczniowska.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Na 50 godzin lekcyjnych zajęć składać się będą ćwiczenia poświęcone na powtórzenie
i usystematyzowanie materiału z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu podstawowego oraz kilka godzin poświęconych rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych. Ponadto po przerobieniu poszczególnych partii materiału będą zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych nauczycieli. W zeszłym roku 98% uczestników kursu zdało maturę z matematyki. To są fakty, nie obietnice wyborcze.
Co więcej, ponieważ jesteśmy przekonani, że wszyscy absolwenci kursu zdadzą, opłata rekrutacyjna jest równocześnie wpisowym na studia w Wałczu. Oznacza to, że gdy Państwo zdecydują się studiować u nas w Wałczu, to nie będziecie płacić drugi raz.

Informujemy, iż zaplanowane są trzy grupy zajęciowe:

Pani mgr Justyna Jesiotr – I grupa,

Pani mgr Marta Bednarek – II grupa,

Pani mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak – III grupa.

 

Zapisy do 15 stycznia 2019 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń dostarczonych do „Dziekanatu”. Ograniczona liczba miejsc

 

Dokumenty do pobrania: (LINK) https://pwsz.eu/pwsz/www_new/?p=8536

Harmonogram poziomu podstawowego 

Kwestionariusz ogólny 

 

Zapisy odbywają się tradycyjnie w „Dziekanacie” (ul. Wojska Polskiego 99, pok. 103) lub poprzez wysłanie skanu kwestionariusza do „Dziekanatu” (dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu) najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wraz z kwestionariuszem prosimy o dostarczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Początek kursu

19.01.2019 r. godz. 09:00

Miejsce zajęć:

PWSZ w Wałczu

ulica Wojska Polskiego 99

 

Dodatkowe informacje:

„Dziekanat”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Ul. Wojska Polskiego 99

78-600 Wałcz

dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu

telefony:

67 259 09 77 lub 67 259 09 78

 

HARMONOGRAM KURSU MATURALNEGO Z MATEMATYKI – POZIOM PODSTAWOWY

Termin:  19 stycznia 2019 – 13 kwietnia 2019

Nauczyciele prowadzący: mgr Justyna Jesiotr, mgr Marta Bednarek,
mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak

Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych
Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się od godziny 900.

Opracowanie: mgr Mirosława Barwińska, mgr Janina Jaworska

 

Lp.

 Tematyka zajęć

Liczba godzin

Termin realizacji

Nauczyciel prowadzący

 

 

1.

 

*  zbiory liczbowe, liczby pierwsze i złożone, parzyste  i nieparzyste;

* potęgi i pierwiastki;

* logarytmy i ich własności;

 

 

 

 

4

 

 

 

19.01.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

2.

 

*  procenty i ich zastosowanie w zadaniach maturalnych

*  wzory skróconego mnożenia,

* wielomiany własności wielomianów;

* wyrażenia wymierne i ich dziedzina

* równania i nierówności liniowe;

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

26.01.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

 

3.

 

* równania i nierówności kwadratowe;

* równania i nierówności wielomianowe;

* równania wymierne; *zadania typu „wykaż, że..”

 

 

 

5

 

 

09.02.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

4.

 

* odczytywanie własności funkcji z wykresu;

* przekształcanie wykresów funkcji;

*  wykres i własności funkcji liniowej;

*rozwiązywanie układów równań metodą algebraiczną i graficzną

 

 

 

4

 

 

16.02.2019

 

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

5.

 

* trzy postaci funkcji kwadratowej;

* wykres i własności funkcji kwadratowej;

* wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;

* proste zadania optymalizacyjne.

 

 

4

 

23.02.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

6.

 

* wykres i własności funkcji y=a/x oraz y=ax;

* zastosowanie funkcji wykładniczej w zadaniach;

* ciąg liczbowy i ciąg arytmetyczny

 

 

 

4

 

 

            02.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

7.

 

* ciąg geometryczny;

* ciągi w zadaniach maturalnych

* funkcje trygonometryczne kąta ostrego;

* związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta;

 

 

 

 

 

4

 

 

 

09.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

8.

 

*  własności trójkątów i czworokątów;

*  kąt środkowy i kąt wpisany, twierdzenie Talesa;

*  trygonometria w zadaniach geometrycznych

 

 

 

4

 

16.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

 

 

9.

 

* równanie prostej w ujęciu analitycznym, równoległość i prostopadłość prostych;

* zadania dotyczące sześcianów i prostopadłościanów

 

 

 

 

 

 4

 

 

23.03.2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

10.

 

* graniastosłupy i ostrosłupy w zadaniach

*bryły obrotowe;

 

 

 4

 

30.03.2018

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

11.

 

*elementy statystyki

* prawdopodobieństwo klasyczne i jego własności;

* drzewka, reguła mnożenia;

 

 

 

4

 

 

06.04. 2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

12.

 

* Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych

 

4

 

13. 04. 2019

 

mgr J. Jesiotr

mgr M. Bednarek

 

 

 MATEXPERT WAŁCZ 2019 – Poziom rozszerzony

Kurs przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, którzy będą zdawali maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Wychodząc naprzeciw potrzebie tegorocznych maturzystów z ambicjami matematycznymi, nasza uczelnia wraz ze Starostwem Powiatowym w Wałczu organizuje niniejszy kurs. Pomijając opłatę rekrutacyjną, która wynosi 200,00 zł, kurs jest bezpłatny.

UWAGA: Uczniowie szkół objętych patronatem PWSZ w Wałczu (RCKU w Wałczu oraz ZSP w Kaliszu), wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 zł. Podstawą uznania zniżki patronackiej będzie przedstawiona aktualna legitymacja uczniowska.

Co więcej, opłata rekrutacyjna jest równocześnie wpisowym na studia w Wałczu. Oznacza to, że gdy Państwo zdecydują się studiować u nas w Wałczu, to nie będziecie płacić drugi raz.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Na 50 godzin lekcyjnych zajęć składać się będą ćwiczenia poświęcone na powtórzenie i usystematyzowanie materiału z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego oraz kilka godzin poświęconych rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych. Ponadto po przerobieniu poszczególnych partii materiału będą zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych.

 

Osoba prowadząca kurs: Pani mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak

 

Zapisy do 15 stycznia 2019 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń dostarczonych do „Dziekanatu”. Ograniczona liczba miejsc

 

Dokumenty do pobrania: https://pwsz.eu/pwsz/www_new/?p=8536

Harmonogram poziomu rozszerzonego 

Kwestionariusz ogólny 

 

Zapisy odbywają się tradycyjnie w „Dziekanacie” (ul. Wojska Polskiego 99, pok. 103) lub poprzez wysłanie skanu kwestionariusza do „Dziekanatu” (dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu) najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wraz z kwestionariuszem prosimy o dostarczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Początek kursu

19.01.2019 r. godzina zostanie podana w późniejszym terminie

Miejsce zajęć:

PWSZ w Wałczu

ulica Wojska Polskiego 99

 

Dodatkowe informacje:

„Dziekanat”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Ul. Wojska Polskiego 99

78-600 Wałcz

dziekanat@pwsz.eudziekanat@pwsz.eu

telefony:

67 259 09 77 lub 67 259 09 78

 

HARMONOGRAM KURSU MATURALNEGO Z MATEMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

Termin:  19 stycznia 2019 – 27 kwietnia 2019

Nauczyciele prowadzący: mgr inż. K. Kołodziejczak

Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych

Godzina rozpoczęcia zajęć zostanie podana w późniejszym terminie.

Opracowanie: mgr Janina Jaworska, mgr Mirosława Barwińska,                     mgr inż. Krzysztofa Kołodziejczak

 

Lp.

 

Tematyka zajęć

Liczba godzin

Termin realizacji

Nauczyciel prowadzący

1.

a) logarytmy;

b) rozkład wielomianów na czynniki, równość wielomianów;

c) pierwiastki wielomianu, zadania z parametrem;

 

 

4

 

19.01.2019

 

mgr inż. K. Kołodziejczak

 

2.

a) działania na wyrażeniach wymiernych (zadania z dowodem).

a) równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną;

5

26.01.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

 

3.

a)równania i nierówności wielomianowe;

b) równania i nierówności wymierne;

c) równania i nierówności kwadratowe z parametrem (1)

5

09.02.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

4.

a) równania i nierówności kwadratowe z parametrem (2)

b) funkcja liniowa, funkcja kwadratowa;

c) funkcja wielomianowa;

d) funkcja wymierna;

4

16.02.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

5.

a)  funkcja wykładnicza i logarytmiczna;

b) wektory, działania na wektorach;

c) proste na płaszczyźnie kartezjańskiej;

4

23.02.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

6.

a) równanie okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów;

b) styczna do okręgu;

4

02.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

7.

a) własności ciągów, ciąg określony rekurencyjnie;

b,c) ciąg arytmetyczny i geometryczny w zadaniach (1,2)

4

09.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

8.

a) granica ciągu;

b) szereg geometryczny zbieżny;

c) granice funkcji;

d) zastosowanie pochodnej funkcji – monotoniczność, ekstrema;

4

16.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

9.

a) zadania optymalizacyjne;

b) rachunek różniczkowy w geometrii analitycznej;

c) tożsamości trygonometryczne;

d) wykresy funkcji trygonometrycznych;

 

4

23.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

10.

a) równania i nierówności trygonometryczne (1);

b) równania i nierówności trygonometryczne (2);

c) twierdzenie sinusów i cosinusów

d) zadania różne z geometrii płaskiej typu maturalnego;

 

4

30.03.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

11.

a) zadania różne z geometrii płaskiej typu maturalnego;

b,c) ostrosłupy i graniastosłupy;

d) bryły obrotowe

 

4

06.04.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

12.

a) kombinatoryka;

b) prawdopodobieństwo klasyczne;

c) prawdopodobieństwo całkowite;

d) prawdopodobieństwo warunkowe;

4

13.04.2019

mgr inż. K. Kołodziejczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Przeczytaj także:

Szkolny Konkurs Kaligraficzny - I etap

Szkolny Konkurs Kaligraficzny

Kaligrafia, czyli sztuka pięknego pisania przeżywa dziś rozkwit. Ceni się obecnie umiejętność odręcznego ozdobnego pisania tekstów, np. zaproszeń czy życzeń. Sztuka ta

Wigilia klasowa IB

Wigilia klasowa IB

Czwartek był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Odbyły się wigilie klasowe. Nasze wigilijne spotkanie  rozpoczął Pan Dyrektor z Panią Dyrektor, składając nam

Podsumowanie akcji "Szkoły pełne talentów"

Podsumowanie akcji „Szkoły Pełne Talentów”

W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w akcji „Szkoły Pełne Talentów”, której organizatorem była sieć sklepów „Lidl”.   Miło nam ogłosić, że  zebraliśmy

Skip to content