LUZIK w drukarni

Czym jest Desktop Publishing? Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, redakcja gazety LUZIK wraz z kilkoma ciekawskimi uczniami z klasy IA odwiedziła 26 maja 2014 drukarnię TYPO-OFFSET w Pile. Uczestnicy wycieczki, zorganizowanej przez opiekuna gazetki LUZIK Jadwigę Iwaszkiewicz, poznali historię 30-letniej drukarni, zobaczyli pierwszą maszynę drukarską, matryce z pięknymi drewnianymi czcionkami do drukowania dużych napisów na wielkich formatach. Właściciele drukarni, Państwo Górowscy, z pasją opowiadali o swojej pracy, pokazali nam dział przygotowania do druku, maszyny do cięcia papieru, sam proces produkcji, ogromną maszynę drukarską, która drukuje z prędkością 15000 egzemplarzy na godzinę.

Wizyta w drukarni uświadomiła wszystkim, że wytrwałość w pracy, cierpliwość w dochodzeniu do celu i poświęcenie się własnej pasji owocują sukcesem, jak ta drukarnia, która pracuje nieprzerwanie 30 lat i utrzymuje się na rynku. Przeszła pomyślnie transformację od drukarni tradycyjnej do współczesnych metod druku. Dziś po rewolucji w drukarstwie w latach 80-tych XX wieku przeniesiono wszystkie tradycyjne metody przygotowania do druku z zecerstwa do DTP.

Co to jest DTP?
DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku.

 
Skip to content