informacja szkoły

Matury 2018

Egzaminy maturalne rozpoczęły się w tym roku w piątek, 4 maja. Pierwsze zadania egzaminacyjne zobaczyli maturzyści z języka polskiego. Przydała się znajomość powieści „Lalka” B.Prusa oraz umiejętności interpretacyjne wierszy, które można było sprawdzić przy wyborze tematu drugiego.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w części podstawowej trwał 170 minut.

Oto zagadnienia z arkusza maturalnego.

Test egzaminacyjny sprawdzał umiejętności rozumienia tekstów nieliterackich. Pytania dotyczyły mowy pochwalnej z okazji otrzymania przez Tadeusza Różewicza tytułu doctora honoris causa na Uniwersytecie Śląskim oraz tekstu drugiego, którym był artykuł z „Tygodnika Powszechnego” autorstwa Wojciecha Bonowicza pt.: Profesja stulecia .

Tematem rozprawki była „Lalka” B.Prusa lub wiersz E.Brylla.

Temat I: Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Lalki”, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.

Temat II: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.  Ernest Bryll, „Bądźmy sobie bliscy, bo nas rozdzielają”.

Część pisemna matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godzinie 14.00, trwała 180 minut.

Tu tematy sformułowane były następująco:

Temat I: Określ, jaki problem podejmuje Bogdan Zeler w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury.

Temat II: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Cyprian Kamil Norwid „Nerwy” i Józef Czechowicz „pod dworcem głównym w warszawie”.

Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści pisali w poniedziałek 7 maja. Z wypowiedzi abiturientów wynika, że matematyka nie była tak trudna. Dopiero trudności pojawiły się na poziomie rozszerzonym.

Trwają egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Przeczytaj także:

IB w "Metalowych Inspiracjach"

Metalowe Inspiracje

21 listopada 2022 roku klasa 1B odwiedziła Lokalne Centrum Nauki  „Metalowe Inspiracje”. Podczas warsztatów uczestnicy programowali i  konstruowali roboty w oparciu o

kotylion

Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dyrekcja I LO, poczty sztandarowe oraz uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości na skwerze pod pomnikiem Józefa

Święto Niepodległości 2022

Szkolne obchody Święta Niepodległości

Z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada uczniowie uczestniczyli w akademii przygotowanej pod kierunkiem p. Joanny Sadlej oraz p. Jolanty Giłki odpowiedzialnej za oprawę muzyczną

Skip to content