O historii najnowszej Wałcza

Ukazała się publikacja naukowa autorstwa nauczyciela historii w naszej szkole, dr. Przemysława Bartosika pt. „Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945-1990”.

Wydawcą książki jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie. Rozprawa liczy 348 stron.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I

Sytuacja społeczno-polityczna w Wałczu w latach 1945-1947

1. Wkroczenie Armii Czerwonej i Wojska Polskiego na ziemię wałecką w 1945 r.

1.1. Ewakuacja i ucieczka ludności niemieckiej

1.2. Przebieg działań wojennych

2. Radziecka okupacja Wałcza

2.1. Komendantura wojenna

2.2. Demontaż i wywóz mienia do ZSRR. Przekazanie mienia władzom polskim

2.3. Ludność niemiecka i polska pod radzieckim zarządem wojskowym

3. Kształtowanie się nowej społeczności Wałcza

3.1. Wysiedlenie Niemców

3.2. Osiedlanie ludności polskiej

3.3. Mniejszości narodowe

4. Utworzenie władz polskich w Wałczu

4.1. Kształtowanie się rad narodowych

4.2. Powstanie i organizacja organów bezpieczeństwa. Zarys działalności

5. Powstanie partii i organizacji politycznych

5.1. Początki działalności Polskiej Partii Robotniczej w Wałczu

5.2. Powstanie i działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego,

Stronnictwa Demokratycznego, Stronnictwa Pracy oraz organizacji

młodzieżowych

5.3. Nieliczne organizacje niepodległościowe

6. Walka PPR z Polskim Stronnictwem Ludowym w latach 1945-1947

6.1. Utworzenie i działalność PSL

6.2. Referendum 30 czerwca 1946 r.

6.3. Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r.

6.4. Rozpad PSL w Wałczu. Utworzenie ZSL

Rozdział II

Wałcz w latach stalinowskich (1948-1956)

1.  Utworzenie PZPR

1.1. Skutki zjednoczenia PPR i PPS w Wałczu. Kształtowanie się         powiatowych struktur PZPR

1.2. Reakcje na śmierć Stalina

1.3. Wybrane organizacje młodzieżowe oraz społeczno-zawodowe

2. Władze wobec głównych problemów społeczno-gospodarczych

w okresie stalinowskim

2.1. Bitwa o handel w Wałczu

2.2. Realizacja założeń planu sześcioletniego w Wałczu

2.3. Polityka rolna i kolektywizacja rolnictwa

3. Walka z Kościołem rzymskokatolickim

3.1. Przykłady szykan i represji wobec Kościoła rzymskokatolickiego

3.2. Sprawa Caritasu

3.3. Walka z innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi

4. Działalność młodzieżowych organizacji niepodległościowych

Rozdział III   

Przemiany polityczne w Wałczu w latach 1956-1970

1. Ożywienie polityczne w Wałczu w okresie odwilży

1.1. Echa śmierci Bieruta oraz wydarzeń 1956 r. w Wałczu

1.2. Wybory do sejmu 1957 r.

1.3. Wyhamowanie zmian październikowych

2. Mała stabilizacja w Wałczu

2.1. Kierunki działalności PZPR

2.2. Działalność ZSL i SD

2.3. Organizacje młodzieżowe

3. Walka z Kościołem rzymskokatolickim w okresie Millenium

3.1. Władze wobec Kościoła w okresie odwilży

3.2. Przygotowania do obchodów Millenium i Tysiąclecia Państwa Polskiego

3.3. Reakcje na list biskupów polskich do niemieckich 1965 r.

3.4. Obchody Millenium i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wałczu

3.5. Inne przejawy walki z Kościołem w latach 1962-1970

4. Marzec 1968 i Grudzień 1970

4.1. Społeczeństwo Wałcza wobec protestów społecznych i konfliktów politycznych

4.2. Działalność SB w okresie protestów społecznych i konfliktów politycznych 1968  i 1970 r.

Rozdział IV

Wydarzenia polityczne w Wałczu w latach 1971-1980

1. PZPR w okresie przyspieszenia i dynamicznego rozwoju

1.1. Cele propagandy sukcesu

1.2. Inwestycje gospodarcze w Wałczu w latach siedemdziesiątych a wybory do  sejmu i rad narodowych

1.3. Kierunki działalności PZPR

2. Organizacje młodzieżowe i społeczne w latach siedemdziesiątych

3.  Czerwiec 1976 r. i pierwsze objawy kryzysu gospodarczego w Wałczu

4. Relacje państwo-Kościół

4.1. Wybrane aspekty z lat 1971-1980

4.2. Reakcje na wybór Karola Wojtyły na papieża

Rozdział V

Kryzys społeczno-polityczny w Wałczu w latach 1980-1989

NSZZ „Solidarność” w Wałczu w latach 1980-1981
1.1. Sierpień 1980 r. w Wałczu

1.2. Kształtowanie się struktur NSZZ „Solidarność”

1.3. Wałecka „Solidarność” wobec ważnych wydarzeń w kraju w 1981 r.

1.4. Konflikty o charakterze społeczno-politycznym

Stan wojenny w Wałczu 1981-1983
2.1. Wprowadzenie stanu wojennego

2.2. Powstanie i działalność struktur konspiracyjnych w Wałczu

2.3. Działalność organizacji społeczno-politycznych w stanie wojennym

3. Przemiany polityczne w Wałczu w latach 1983-1988

4. Wałcz w 1989 r.

4.1. Relegalizacja NSZZ „Solidarność”

4.2. Kampania wyborcza oraz wybory do sejmu i senatu 4 (18) czerwca 1989 r.

4.3. Sytuacja w strukturach władzy w latach 1988-1989

4.4. Rozwiązanie PZPR

5. Kampania wyborcza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do wyborów

samorządowych w 1990 r.

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Aneksy          

Indeks miejscowości

Indeks osób

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Przeczytaj także:

Szkolny Konkurs Kaligraficzny - I etap

Szkolny Konkurs Kaligraficzny

Kaligrafia, czyli sztuka pięknego pisania przeżywa dziś rozkwit. Ceni się obecnie umiejętność odręcznego ozdobnego pisania tekstów, np. zaproszeń czy życzeń. Sztuka ta

Wigilia klasowa IB

Wigilia klasowa IB

Czwartek był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Odbyły się wigilie klasowe. Nasze wigilijne spotkanie  rozpoczął Pan Dyrektor z Panią Dyrektor, składając nam

Podsumowanie akcji "Szkoły pełne talentów"

Podsumowanie akcji „Szkoły Pełne Talentów”

W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w akcji „Szkoły Pełne Talentów”, której organizatorem była sieć sklepów „Lidl”.   Miło nam ogłosić, że  zebraliśmy

Skip to content