Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Obserwuj nas

O historii najnowszej Wałcza

Ukazała się publikacja naukowa autorstwa nauczyciela historii w naszej szkole, dr. Przemysława Bartosika pt. „Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945-1990”.

Wydawcą książki jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie. Rozprawa liczy 348 stron.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I

Sytuacja społeczno-polityczna w Wałczu w latach 1945-1947

1. Wkroczenie Armii Czerwonej i Wojska Polskiego na ziemię wałecką w 1945 r.

1.1. Ewakuacja i ucieczka ludności niemieckiej

1.2. Przebieg działań wojennych

2. Radziecka okupacja Wałcza

2.1. Komendantura wojenna

2.2. Demontaż i wywóz mienia do ZSRR. Przekazanie mienia władzom polskim

2.3. Ludność niemiecka i polska pod radzieckim zarządem wojskowym

3. Kształtowanie się nowej społeczności Wałcza

3.1. Wysiedlenie Niemców

3.2. Osiedlanie ludności polskiej

3.3. Mniejszości narodowe

4. Utworzenie władz polskich w Wałczu

4.1. Kształtowanie się rad narodowych

4.2. Powstanie i organizacja organów bezpieczeństwa. Zarys działalności

5. Powstanie partii i organizacji politycznych

5.1. Początki działalności Polskiej Partii Robotniczej w Wałczu

5.2. Powstanie i działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego,

Stronnictwa Demokratycznego, Stronnictwa Pracy oraz organizacji

młodzieżowych

5.3. Nieliczne organizacje niepodległościowe

6. Walka PPR z Polskim Stronnictwem Ludowym w latach 1945-1947

6.1. Utworzenie i działalność PSL

6.2. Referendum 30 czerwca 1946 r.

6.3. Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r.

6.4. Rozpad PSL w Wałczu. Utworzenie ZSL

Rozdział II

Wałcz w latach stalinowskich (1948-1956)

1.  Utworzenie PZPR

1.1. Skutki zjednoczenia PPR i PPS w Wałczu. Kształtowanie się         powiatowych struktur PZPR

1.2. Reakcje na śmierć Stalina

1.3. Wybrane organizacje młodzieżowe oraz społeczno-zawodowe

2. Władze wobec głównych problemów społeczno-gospodarczych

w okresie stalinowskim

2.1. Bitwa o handel w Wałczu

2.2. Realizacja założeń planu sześcioletniego w Wałczu

2.3. Polityka rolna i kolektywizacja rolnictwa

3. Walka z Kościołem rzymskokatolickim

3.1. Przykłady szykan i represji wobec Kościoła rzymskokatolickiego

3.2. Sprawa Caritasu

3.3. Walka z innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi

4. Działalność młodzieżowych organizacji niepodległościowych

Rozdział III   

Przemiany polityczne w Wałczu w latach 1956-1970

1. Ożywienie polityczne w Wałczu w okresie odwilży

1.1. Echa śmierci Bieruta oraz wydarzeń 1956 r. w Wałczu

1.2. Wybory do sejmu 1957 r.

1.3. Wyhamowanie zmian październikowych

2. Mała stabilizacja w Wałczu

2.1. Kierunki działalności PZPR

2.2. Działalność ZSL i SD

2.3. Organizacje młodzieżowe

3. Walka z Kościołem rzymskokatolickim w okresie Millenium

3.1. Władze wobec Kościoła w okresie odwilży

3.2. Przygotowania do obchodów Millenium i Tysiąclecia Państwa Polskiego

3.3. Reakcje na list biskupów polskich do niemieckich 1965 r.

3.4. Obchody Millenium i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wałczu

3.5. Inne przejawy walki z Kościołem w latach 1962-1970

4. Marzec 1968 i Grudzień 1970

4.1. Społeczeństwo Wałcza wobec protestów społecznych i konfliktów politycznych

4.2. Działalność SB w okresie protestów społecznych i konfliktów politycznych 1968  i 1970 r.

Rozdział IV

Wydarzenia polityczne w Wałczu w latach 1971-1980

1. PZPR w okresie przyspieszenia i dynamicznego rozwoju

1.1. Cele propagandy sukcesu

1.2. Inwestycje gospodarcze w Wałczu w latach siedemdziesiątych a wybory do  sejmu i rad narodowych

1.3. Kierunki działalności PZPR

2. Organizacje młodzieżowe i społeczne w latach siedemdziesiątych

3.  Czerwiec 1976 r. i pierwsze objawy kryzysu gospodarczego w Wałczu

4. Relacje państwo-Kościół

4.1. Wybrane aspekty z lat 1971-1980

4.2. Reakcje na wybór Karola Wojtyły na papieża

Rozdział V

Kryzys społeczno-polityczny w Wałczu w latach 1980-1989

NSZZ „Solidarność” w Wałczu w latach 1980-1981
1.1. Sierpień 1980 r. w Wałczu

1.2. Kształtowanie się struktur NSZZ „Solidarność”

1.3. Wałecka „Solidarność” wobec ważnych wydarzeń w kraju w 1981 r.

1.4. Konflikty o charakterze społeczno-politycznym

Stan wojenny w Wałczu 1981-1983
2.1. Wprowadzenie stanu wojennego

2.2. Powstanie i działalność struktur konspiracyjnych w Wałczu

2.3. Działalność organizacji społeczno-politycznych w stanie wojennym

3. Przemiany polityczne w Wałczu w latach 1983-1988

4. Wałcz w 1989 r.

4.1. Relegalizacja NSZZ „Solidarność”

4.2. Kampania wyborcza oraz wybory do sejmu i senatu 4 (18) czerwca 1989 r.

4.3. Sytuacja w strukturach władzy w latach 1988-1989

4.4. Rozwiązanie PZPR

5. Kampania wyborcza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do wyborów

samorządowych w 1990 r.

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Aneksy          

Indeks miejscowości

Indeks osób

Facebook
Twitter

Przeczytaj także:

Zajęcia w ANS:

Klasa 3b na zajęciach w ANS: gry podstawy lean, nauka organizacji pracy w trakcie produkcji – coś dla przyszłych inżynierów. 😍

Skip to content