Wizyta w Redakcji Gazety Wyborczej

Spotkanie z dziennikarką Gazety Wyborczej, Natalią Mazur, w poznańskim oddziale Gazety w dniu 11 kwietnia 2013 roku było celem wyjazdu do Poznania niewielkiej 16-osobowej grupy uczniów. Wśród uczestników wycieczki nie mogło zabraknąć redaktorek naszej szkolnej gazety LUZIK, które miały okazję podpatrzeć dziennikarzy przy pracy. Pani redaktor Natalia Mazur ciekawie opowiadała o dniu codziennym w redakcji. Ważne momenty w dniu dziennikarza to zebranie redakcyjne po wydaniu porannego numeru gazety, przegląd prasy i przydział zadań na bieżący dzień pracy.  Dzień upływa na zbieraniu materiałów do kolejnego wydania i pisaniu tekstów. Teksty następnie przesyłane są do redaktora wydania aż do wyznaczonej godziny, która nazywa się w redakcyjnym slangu „dead line”. Następnie teksty płyną internetem do korekty i trafiają do druku. Pierwszą i ostatnią stronę gazety drukuje się na końcu, ponieważ najważniejszy news dnia może jeszcze nadejść..

Po rozmowie z redaktor Natalia Mazur, grupa zwiedzała działy redakcji: dział informacji miejskiej, dział informacji kulturalnej, dział redakcji internetowej. Redaktor wydania udzielił odpowiedzi na pytania uczestników wizyty. 

Wyjazd został zorganizowany przez opiekuna gazety szkolnej LUZIK, p.Jadwigę Iwaszkiewicz we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem p.Sylwią Grochowicką.  

Skip to content