Egzamin FCE

informacja szkoły

Przygotowujemy do egzaminu FCE i współpracujemy z Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English – Program Angielski-Poznań. Więcej Informacji: www.program-bell.edu.pl