Zajęcia z biologii na UP w Poznaniu

W tym dziale znajdują się fotografie dokumentujące zajęcia odbywające się w ramach projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim”.

21 marca, w ramach zajęć z biologii, odbyła się wycieczka do Poznania. Młodzież uczestniczyła w zajęciach p.n. „Wagary z przyrodą” na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego.

Skip to content