Biblioteka szkolna

Aktualnie w bibliotece znajduje się 21677 tomów ułożonych w następujących działach: lektury dla poszczególnych klas, literatura piękna, literatura faktu, biografie, szkice literackie, eseistyka, literatura pedagogiczna, regionalia oraz literatura popularno-naukowa. Księgozbiór uporządkowany jest zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną. Całość zbiorów opracowana jest w komputerowej bazie danych. Biblioteka korzysta z systemu MOL. Dane bibliograficzne są dostępne w katalogu elektronicznym.
Biblioteka prenumeruje również 15 tytułów czasopism. Aktualnie są to Biblioteka w Szkole, Teraz Rock, Świat Nauki, Charaktery, Chemia w Szkole, Eko Świat, Fizyka w Szkole, Geografia w Szkole, Głos Nauczycielski, Literatura na Świecie, Mówią Wieki, Nowe Książki, Polonistyka, Wiadomości Historyczne, Wiedza i Życie.
Artykuły prasowe przydatne w procesie edukacyjnym opracowywane są w komputerowej kartotece zagadnieniowej, która liczy obecnie 2213 haseł.
Ponadto gromadzone są wycinki prasowe w postaci kartoteki tekstowej. W zbiorach znajdują się również kasety audio, wideo, mapy, CD-ROMy. Biblioteka gromadzi także informacje dotyczące preorientacji zawodowej; w postaci informatorów, ulotek, wycinków prasowych, plakatów.
W czytelni szkolnej zlokalizowane jest Multimedialne Centrum Informacji. Znajduje się w nim 10 stanowisk komputerowych z nowoczesnym projektorem multimedialnym. Pomagamy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły m.in. w zbieraniu i przetwarzaniu informacji oraz przygotowywaniu materiałów do zajęć.
Pracownicy biblioteki oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów zajmują się również realizacją kwerend i zapytań oraz udzielają informacji bibliograficznych.
Do działalności pedagogicznej należy prowadzenie gazetki bibliotecznej, organizacja wystawek tematycznych, wycieczek, opieka nad uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów – szczególnie Olimpiady Filozoficznej, Wielkopolskiego Konkursu Mitologicznego oraz Konkursu Języka Łacińskiego.
Cenną część zbiorów stanowi 15 tomów kroniki szkoły oraz kroniki klasowe. Gromadzimy również aktualne informacje dotyczące życia szkoły oraz losów absolwentów.

Regulamin biblioteki

· Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły.
· Godziny urzędowania biblioteki podane są przy drzwiach wejściowych.
· W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
· Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko
· Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca, po upływie tego czasu można prosić o prolongatę. 
· Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
· W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu
· Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
· Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.
· Czytelnicy nie stosujący się do regulaminu mogą być pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki ( na czas określony ). Decyzje w tej sprawie podejmują nauczyciele bibliotekarze w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem szkoły.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

· Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet
· Przed przystąpieniem do pracy należy swą obecność zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi
· Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
· Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
· Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
· Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
· Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi  lub administratorowi.
· Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy wieszać na wieszaku. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
· W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

Skip to content