Oferta Szkoły

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu jest szkołą z bogatą tradycją.

Mamy szeroką ofertę edukacyjną, a szkoła jest:

  • bezpieczną szkołą,
  • przyjazną wolontariatowi,
  • dogodnie zlokalizowaną.

Ponadto:

  • liczne wycieczki edukacyjne i integracyjne,
  • międzynarodowa wymiana szkolna,
  • doświadczona kadra pedagogiczna,
  • wysoka zdawalność matur,
  • wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej,
  • osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
  • świadczą o wysokim poziomie nauczania.

Jeżeli jesteś zdolny, chcesz posiąść rzetelną wiedzę i uczęszczać do naszej szkoły, która ma olbrzymie tradycje i tzw. „duszę”, wybierz jedną z proponowanych klas

4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży po ukończeniu szkoły podstawowej:

Symbol oddziału

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

A humanistyczna

język polski, historia lub geografia, język angielski

B politechniczna

matematyka, fizyka lub geografia, język angielski

C medyczno – przyrodnicza

biologia, chemia, język angielski

S mistrzostwa sportowego

język polski, geografia, język angielski

W klasie I-ej uczniowie będą mieć możliwość wyboru przedmiotów, które chcą rozszerzać. Zajęcia te prowadzone są w grupach międzyoddziałowych

NASZE LICEUM WYRÓŻNIA:

Bardzo dobrze wyposażona biblioteka licząca około 30 tys. woluminów, możliwość korzystania nieodpłatnie z internetu.

Wybór dwóch języków spośród: angielski, niemiecki i jako dodatkowy j. łaciński.

Przynależność do grona najstarszych szkół w Polsce (Stowarzyszenie tych szkół). Kultywowanie tradycji (zjazdy absolwentów co 5 lat, ceremoniał szkolny).

Prowadzenie od wielu lat wymiany młodzieży z partnerami zagranicznymi, np. Bad Essen (Niemcy).

Skip to content