Wizyta w partnerskiej szkole w Bad Essen

informacja szkoły

Na zaproszenie niemieckich partnerów w ramach programu polsko-niemieckiej wymiany międzyszklnej 21-osobowa grupa uczniów I LO z koordynatorami przedsięwzięcia p.Kamillą Benyskiewicz-Latos i p.Jadwigą Iwaszkiewicz, pojechała do Bad Essen w Dolnej Saksonii. W wyjeździe uczestniczył również pan Dyrektor Waldemar Rogulski, który wyruszył w odpowiedzi na wizytę w naszej szkole Dyrektor Gimnazjum z Bad Essen, pani Sylvy Schlie, w […]