Young People in European Forests

12 kwietnia 2013 nasza szkoła będzie organizatorem III edycji międzynarodowego konkursu YPEF – Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy. Decyzją krajowej komisji YPEF nasza szkoła otrzymała status Szkoły YPEF. W konkursie tym młodziez musi sie wykazać wiedzą na temat lasów i leśnictwa państw Europy: Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, […]

Giełda Szkół – Odważnie w Przyszłość

Gimnazjaliści mają już niewiele czasu do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Aby ułatwić im to zadanie zorganizowano 1 marca 2013 coroczną Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze I LO podczas krótkiej prezentacji przedstawiło  kandydatom ofertę szkoły: trzy klasy licealne o planowanych rozszerzeniach: – klasa A – język polski, historia – klasa B – matematyka, fizyka – kasa C – biologia, chemia […]